Aanleiding


ClaudicatioNet organiseert in samenwerking met de HartVaatHAG de scholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’. Deze twee-uur durende scholing is ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en kan gratis gevolgd worden in heel Nederland.

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Waar patiënten met PAV in het verleden overwegend werden verwezen naar het ziekenhuis, is er in de multidisciplinaire richtlijnen consensus dat gesuperviseerde looptraining onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut (ClaudicatioNet) de primaire behandeling is voor alle patiënten met CI. Dit betekent dat de patiënt rechtstreeks vanuit de huisartsenpraktijk verwezen kan worden naar een ClaudicatioNet therapeut. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen. De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het ZorgInstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV in eerste instantie in de eerste lijn te behandelen (o.a. het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie is geïdentificeerd als een knelpunt). De rol van de huisarts is hierbij essentieel.

De scholing behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: Anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: Indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiëntinformatie