Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts


Een scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ontwikkeld door de HartVaatHAG en ClaudicatioNet.

Doel
De huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist hebben een sleutelrol om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) conform de richtlijn in de eerste lijn te behandelen en verwijzen naar een gespecialiseerd therapeut. Deze scholing is gericht op alle relevante onderwerpen betreffende de zorg voor patiënten met PAV.

Programma (duur: 2 uur)

  • Introductie
  • Perifeer arterieel vaatlijden
  • Presentatie en diagnose
  • Behandeling
  • Verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie
  • Patiëntvoorlichting

Accreditatie
Geaccrediteerd door het ABC1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR voor 2 punten.

Kosten
Deze scholing is in eerste instantie vergoed vanuit een ZonMw-subsidie, waardoor aan deze scholing geen kosten waren verbonden voor deelnemers. Wegens de overweldigende interesse is het subsidiebudget verbruikt en is deze mogelijkheid niet meer van toepassing. Wel kan ClaudicatioNet ondersteunen bij het aanleveren van cursusmateriaal en de accreditatie. Neem bij interesse contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  

Docenten
De scholing zal worden gedoceerd door kaderhuisartsen HVZ. Dit kan zowel de regionale kaderhuisarts HVZ zijn, als ook een kaderhuisarts HVZ uit een andere regio.

Locatie, datum en tijd
De scholing wordt op regionaal niveau aangeboden. De locatie, datum en tijd worden per scholing bepaald in samenspraak met de deelnemers, wanneer er voldoende animo is in een regio.

Het is mogelijk om als individuele zorgprofessional of vanuit een zorggroep/regio interesse voor de scholing kenbaar te maken. Een scholing wordt op aanvraag georganiseerd bij voldoende animo in een regio.

Aanmelding als (zorg)groep
Wanneer er bij u in de regio interesse is vanuit meerdere zorgverleners, kunt u zich als (zorg)groep aanmelden voor de scholing. Een locatie, datum en tijdstip worden afgesproken met de deelnemers en docent, wanneer er voldoende animo is.