De huisarts en vaatchirurg in de zorg voor patiënten met PAV


ClaudicatioNet is een landelijke dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten, dat zich inzet voor ‘stepped care’ zorg bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Volgens het principe van ‘stepped care’ ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Bij de behandeling van PAV impliceert dit, conform de (inter)nationale richtlijnen, een traject van gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding door een hiervoor gecertificeerde ClaudicatioNet therapeut. GLT is een bewezen effectieve behandeling voor patiënten met PAV. Pas bij onvoldoende effect van een traject GLT en leefstijlbegeleiding wordt een interventie overwogen.

Voor een traject GLT en leefstijlbegeleiding worden patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) naar de ClaudicatioNet therapeut gestuurd vanuit de huisartsenpraktijk (bv. huisarts/POH) of vanuit het ziekenhuis (bv. vaatchirurg of verpleegkundig specialist). In het verleden werd elke patiënt met PAV door de huisarts verwezen naar het ziekenhuis. Volgens de huidige richtlijnen is dit niet meer nodig en is het de bedoeling dat de huisarts de patiënt met PAV direct verwijst naar een ClaudicatioNet therapeut. In de praktijk worden de meeste patiënten echter nog verwezen naar het ziekenhuis. Eén van de belangrijkste obstakels voor de huisarts is de lage incidentie van patiënten met PAV (gemiddeld 5 patiënten per jaar) en onbekendheid over ClaudicatioNet therapeuten. ClaudicatioNet zet zich in om te bewerkstelligen dat patiënten zo veel mogelijk binnen de eerste lijn worden behandeld. Op die manier worden de zorgkosten verlaagd en wordt het risico verkleind dat de patiënt vroegtijdig een invasieve interventie ondergaat. Hieronder is een film beschikbaar die weergeeft hoe het traject van een patiënt met PAV in de eerste lijn idealiter verloopt.

Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen fysiotherapie bij PAV vergoed uit de basisverzekering. Dit wil zeggen dat elke patiënt, gediagnosticeerd met PAV (claudicatio intermittens, fontaine 2), recht heeft op een traject GLT van 12 kalendermaanden bestaande uit maximaal 37 behandelingen. Zorgverzekeraars hanteren een verschillend beleid voor het vergoeden van een tweede traject GLT en leefstijlbegeleiding bij een patiënt. Belangrijk om te weten is dat de meeste zorgverzekeraars een selectief inkoopbeleid hanteren wat betreft een traject GLT en leefstijlbegeleiding. Het traject wordt alleen vergoed indien de behandeling wordt gegeven door een ClaudicatioNet therapeut. Middels de Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde ClaudicatioNet therapeuten te vinden en middels de Digitale Zorgverwijzer is het mogelijk om de patiënt direct te verwijzen.

Gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding is vaak een intensief traject voor de patiënt. Motivatie en zelfmanagement zijn sterk verbonden aan ziekte-inzicht en verwachtingsmanagement.

Voor patiënten heeft ClaudicatioNet een website met informatie beschikbaar op www.etalagebenen.nl, net als een gelijknamige Facebook pagina. Voor lotgenotencontact kun je de patiënt verwijzen naar de patiëntvereniging Harteraad. Hier is ook de brochure 'Etalagebenen? Lopen!'  terug te vinden.