ClaudicatioNet is een landelijke dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten, dat zich inzet voor ‘stepped care’ zorg bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Volgens het principe van ‘stepped care’ ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Bij de behandeling van PAV impliceert dit, conform de (inter)nationale richtlijnen, een traject van gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding door een hiervoor gecertificeerde ClaudicatioNet therapeut. GLT is een bewezen effectieve behandeling voor patiënten met PAV. Pas bij onvoldoende effect van een traject GLT en leefstijlbegeleiding wordt een interventie overwogen.