Algemene informatie over het Kwaliteitssysteem


Chronisch ZorgNet is als zorgnetwerk uniek vanwege inzicht in de doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg voor patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals PAV, door Chronisch ZorgNet therapeuten. Dit wordt gerealiseerd door het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem, dat in 2015 is geïntroduceerd. Alle Chronisch ZorgNet therapeuten leveren de behandelgegevens van patiënten met PAV aan . Hierdoor heeft Chronisch ZorgNet volledige transparantie over proces-, structuur- en uitkomstindicatoren  voor de behandeling van patiënten met PAV  in Nederland. De opgedane inzichten worden gebruikt om een leer- en verbetercultuur te creëren middels individuele terugkoppeling, verspreiding via scholingsactiviteiten, en sturing op kwaliteit.

Gedurende het behandeltraject neemt de Chronisch ZorgNet therapeut verschillende meetinstrumenten af bij de patiënt en worden de gegevens vastgelegd in het EPD van de therapeut. Elke maand sturen de therapeuten de verzamelde gegevens van de patiënten met PAV vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Vanuit de LDF ontvangt Chronisch ZorgNet de gegevens en koppelt deze terug via het online Portfolio van de therapeut. In lijn met de meest recente privacywetgeving  worden deze gegevens volledig geanonimiseerd ontvangen.

Uiteraard streeft Chronisch ZorgNet ook naar transparantie in de kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg bij longaandoeningen en voor hartrevalidatie. Momenteel wordt het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem uitgebreid om dit te realiseren.