Wanneer moet ik data versturen?


Wanneer je patiënten met PAV in behandeling hebt, dien je de data maandelijks te versturen vanuit het EPD naar de LDF. Let wel, bij de meeste EPD-systemen is het niet mogelijk om automatisch maandelijks te versturen en dient dit handmatig uitgevoerd te worden. Het is van belang om de data maandelijks te versturen, omdat naast de ingevulde meetinstrumenten er tussentijds ook andere informatie wordt verzameld, bijvoorbeeld over de datums van behandelingen. Wanneer je in een maand geen meetinstrumenten hebt afgenomen is het dus belangrijk om wel data te versturen. Het wordt aangeraden om de data op een vast moment in de maand te versturen, bijvoorbeeld aan het begin van elke maand.

Momenteel wordt het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem uitgebreid om ook data met betrekking tot de behandeling van patiënten met longaandoeningen en hartrevalidatie te ontvangen en verwerken.