Volledigheid van data


Onderstaand staan enkele tips om de data van je patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (diagnosecode 9248) zo volledig mogelijk teruggekoppeld te krijgen in je Chronisch ZorgNet Portfolio:

  • Vul de meetinstrumenten elke drie maanden in. Voor het verwerken van de gegevens is er een marge van 2 weken voor het meetmoment en 2 weken na het meetmoment.
  • In het dossier van de patiënt geef je aan wie de patiënt heeft verwezen. De AGB-code van de verwijzer vul je in je EPD in bij de gegevens van de verwijzer. Weet je de AGB-code niet volledig, vul dan een AGB-code in die start met 01 voor een verwijzing vanuit de huisarts en een AGB-code die start met 03 voor een verwijzing vanuit het ziekenhuis.
  • Om een correct overzicht te krijgen van patiënten met PAV die nog in behandeling zijn (resultaten: doelmatigheid), is het van belang om patiënten aan het einde van het traject af te sluiten en de reden einde zorg te registreren. Wanneer dit niet wordt geregistreerd, zullen alle patiënten in de resultaten worden weergegevens als ‘In behandeling’. Dit geeft een vertekend beeld.
  • Wanneer je gebruik maakt van twee verschillende EPD-systemen, is het van belang dat in beide systemen de afspraken worden geregistreerd. Niet alleen in het systeem dat wordt gebruikt voor de declaraties.
  • Vraag of patiënten voor monitoring terug willen komen op alle 3 maanden meetmomenten, indien ze het traject afsluiten binnen 12 maanden.