Hoe moet ik data versturen?


De data t.b.v. het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem worden verzameld via de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Voor het versturen van de data is het noodzakelijk dat je eenmalig een koppeling tussen het EPD en de LDF realiseert. Er is een handleiding beschikbaar voor het aanmelden van de praktijk bij de LDF.

Voor het maken van de koppeling met de LDF is het niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij het KNGF. Dit betekent dat ook Keurmerk praktijken deel kunnen nemen aan het Kwaliteitssysteem. Wanneer de eigenaar van de Keurmerk praktijk een (oud) KNGF nummer heeft, kan dit nummer gebruikt worden. Wanneer de praktijkeigenaar geen KNGF-nummer heeft, neem dan contact op met de KNGF ledenadministratie (ledenadministratie@kngf.nl). Zij assisteren je verder bij het proces van aanmelding bij de LDF.

In onderstaand overzicht is per EPD weergegeven:

  • Of de koppeling met de LDF gerealiseerd kan worden;
  • Of de meest recente meetinstrumenten voor het Kwaliteitssysteem beschikbaar zijn;
  • Of het EPD een standaard behandelplan bevat waarbij de juiste meetinstrumenten op het juiste moment worden aangeboden.
 Up-to-date meetinstrumenten?Standaard behandelplan?Meetinstrumenten standaard ingepland?
SpotOnMedics
Fysiomanager
Curasoft
Intramed Plus*
Abakus
Ysis
ZorgAdmin
FysioLogic
InEPD
Incura
G2 Paramedici**
Medikad
FysioRoadMap

* Zonder de Plus module is data-aanlevering in Intramed niet mogelijk
** Voor data-aanlevering binnen G2 Paramedici is een aanvullende module nodig

Nadat de koppeling tussen het EPD en de LDF is gerealiseerd, dien je (handmatig) maandelijks de data te versturen naar de LDF. De EPD-leveranciers hebben een instructie-document opgesteld over het versturen van de gegevens vanuit het EPD naar de LDF. Wanneer je de data naar de LDF opstuurt, worden de data van alle patiënten meegestuurd die in het EPD toestemming hebben gegeven voor het delen van de gegevens. De data worden per praktijk verstuurd. Dit betekent dat wanneer meerdere therapeuten in een praktijk werkzaam zijn, de data van deze therapeuten in één keer worden verstuurd. Om data te versturen is het van belang dat je beschikt over de meest recente versie van jouw EPD software. Voor de meeste EPD systemen geldt dat update handmatig uitgevoerd dienen te worden.