Chronisch ZorgNet therapeut & het Coronavirus


Advies behandeling van patiënten door de fysiotherapeut tijdens de coronacrisis

Wij hebben veel vragen gekregen over het geven van behandelingen en financiële consequenties. Voor alle deze vragen willen wij jullie vragen om te handelen volgens de richtlijnen van RIVM en van de beroepsvereniging KNGF. Op de website van het KNGF staan de actuele adviezen en informatie. Wij gaan ervan uit dat je als Chronisch ZorgNet therapeut volgens deze richtlijnen handelt.

Contact houden met je patiënt: tips van jouw collega Chronisch ZorgNet therapeuten

Wat kan je als Chronisch ZorgNet therapeut wel voor je patiënten betekenen/doen tijdens de coronacrisis? Deze vraag is beantwoord door een aantal van onze fysiotherapeuten, en deze tips willen we graag met jullie delen. Het belangrijkste: houd digitaal contact met je patiënt en begeleid hem of haar waar je kan. Dit vraagt om heel creatieve oplossingen van jou als (Chronisch ZorgNet) therapeut om op afstand te coachen en te sturen op training.

In elk geval heb je als therapeut de mogelijkheid om telefonische consulten te doen. Maak daar gebruik van om in contact te blijven met je patiënten. Vraag hoe het met ze gaat, vraag hoe het gaat met de dagindeling (eenzaamheid, dagbesteding etc.) en vraag dus ook naar het beweeggedrag. Gebruik hierin je motiverende gespreksvoeringtechnieken om de patiënt te laten denken in (andere) mogelijkheden. Maak een beweegplan dat uitgevoerd kan worden in huis of waar mogelijk een wandeling buiten (in de tuin). Leg de lat niet te hoog, maar benadruk wel het belang om juist nu goed te blijven bewegen. Niet alleen om de behaalde trainingseffecten van je behandeling te onderhouden, maar ook om zo fit mogelijk te blijven om het coronavirus te bestrijden.

Dus ook als jouw praktijk fysiek gesloten is, probeer dan toch met je praktijkhouder te overleggen naar de mogelijkheden om in contact te blijven met de patiënten die je nu niet meer op de praktijk mag ontvangen. Want juist in deze tijd hebben de patiënten jouw ondersteuning nodig. Dit is zowel op fysiek als op mentaal vlak. Zoals koning Willem-Alexander ook zei: “we gaan de strijd aan tegen het eenzaamheidsvirus”.

Houd voor alles wat je doet de verslaglegging bij. Je noteert hoe het met de patiënt gaat, wat goed gaat of minder, plannen die zijn gemaakt over wat de patiënt gaat doen (bijv. oefeningen of wandelen), wanneer je het volgende contact met de patiënt hebt etc. Noteer voor telefonische consulten voorlopig behandelcode 1920. Hier zit nog geen vergoeding aan vast, maar momenteel worden door zorgverzekeraars de opties hiervoor bekeken.

E-health en videobellen: tips van jouw collega Chronisch ZorgNet therapeuten

Zorgverzekeraars staan positief tegenover de e-health ontwikkeling, en zijn welwillend om hier een (tijdelijke) vergoedingsstructuur voor op te zetten. Ze zijn hier momenteel druk mee bezig. Er zijn een aantal voorwaarden voor e-health gesteld, zodat deze als volledige zitting gedeclareerd kunnen worden onder code 1000.

  • Er moet een bestaande behandelrelatie zijn.
  • Behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan een behandeling in een praktijkruimte.
  • Videoconsult mag, maar wel in een ruimte die de privacy kan waarborgen. Thuis waar je partner/huisgenoot langs kan lopen valt daar vanzelfsprekend niet onder.
  • Voor videoconsulten heeft het gebruik van Physitrack door aanvullende opties en het AVG-beleid de voorkeur. Intramed is bezig met het ontwikkelen van de mogelijkheid tot videobellen. Andere applicaties die AVG-proof zijn (niet uitputtend): Clockdoc, E-zorg, KPN zorgmessenger, Physitrack, Vteli/Vcare, Weseedo, Zaurus. Niet AVG-proof zijn: Skype, Zoom, WhatsApp en Facetime.
  • Leg altijd in het behandeldossier vast dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en hiervoor akkoord is gegeven door de patiënt. Dit alles om misverstanden te voorkomen.

Het begeleiden van patiënten op afstand; hoe doe je dat? Tips zijn welkom!

Hierboven beschreven we al een aantal tips van fysiotherapeuten met betrekking tot het begeleiden van je patiënten. De komende tijd gaan we de tips verder uitbreiden door regelmatig middels video’s van experts tips te delen om jou te ondersteunen met het begeleiden van je patiënten op afstand. Hou daarvoor onze website, Facebook en LinkedIn in de gaten! Heb jij zelf een tip die je wil delen met jouw collega’s? Mail dan naar info@chronischzorgnet.nl!

Hoe kan ik in deze periode data verzamelen en aanleveren?

Als je, zoals beschreven in bovenstaande adviezen, patiënten met PAV begeleidt middels bijvoorbeeld telefonisch contact, dan kun je data aan blijven leveren via de LDF. In jouw EPD-systeem verzamel je namelijk ook data over de behandelsessie. Als je daarnaast vragenlijsten invult, kunnen deze uiteraard ook naar de LDF verstuurd worden.

Vragenlijsten afnemen op de meetmomenten

Indien een patiënt van jou een meetmoment zou hebben in de periode waarin hij/zij niet naar de praktijk kan komen vanwege het coronavirus, kun je de patiënt opbellen en de vragenlijsten telefonisch doornemen. Hierdoor kun je toch vragen invullen en data verzamelen. Het zal niet mogelijk zijn om alle vragen te beantwoorden middels een telefonisch gesprek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functionele en maximale loopafstand, welke gemeten worden met de loopbandtest. Omdat de loopbandtest niet uitvoerbaar is, kun je de vragen m.b.t. de loopafstanden leeg laten (geen 0 invullen). De vragen die je via de telefoon niet kunt beantwoorden, kun je leeg laten. De verzamelde data kan naar de LDF opgestuurd worden. Indien dit niet mogelijk is, omdat de vragenlijsten niet volledig zijn ingevuld, raden we je aan om contact op te nemen met de software leverancier.

De meeste Chronisch ZorgNet therapeuten zullen data aan kunnen leveren. Indien jij op dit moment helemaal geen patiënten met PAV in behandeling hebt, dan kun je dit in jouw Chronisch ZorgNet Portfolio aangeven. Indien je in een maand geen patiënten met PAV behandeld, kun je dit aangeven met de knop ‘Geen PAV-patiënten in behandeling’. Deze knop vind je in jouw portfolio onder het kopje ‘Kwaliteitssysteem’. Het is belangrijk dat je in elke maand waarin je geen patiënten met PAV behandeld deze knop indrukt. Let hierbij op, want als je op 1 april deze knop in zou drukken, geef je aan dat je in april geen patiënten hebt behandeld.