Terugkoppelingsbrief voor verwijzers


Terugkoppeling naar de verwijzer is essentieel om regie te houden over het vervolgtraject. Je maakt daarom bij elke afspraak tussen de patiënt en de verwijzer een terugkoppelingsbrief met relevante informatie voor de verwijzer. Om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt beschreven dien je gebruik te maken van de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief. Deze digitaal invulbare brief is te vinden in je Portfolio. Ook bij problemen kan de brief gebruikt worden, of bij een verzoek aan de verwijzer om bijvoorbeeld een rookstoppoging medicamenteus te begeleiden.

De persoonsgegevens die worden ingevuld om de terugkoppelingsbrief te genereren worden niet opgeslagen door ClaudicatioNet. Het is daarom van belang om zelf de brief op te slaan of af te drukken.

Bij het begeleiden van de leefstijl of medicatie compliantie kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning vanuit de verwijzer. Er zijn gestandaardiseerde brieven beschikbaar om de verwijzer te benaderen voor extra begeleiding bij gezonde voeding en afvallen, voor extra begeleiding van stoppen met roken en voor extra begeleiding bij medicatie compliantie.