Contact met verwijzers


Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) worden naar de ClaudicatioNet therapeut gestuurd vanuit de huisartsenpraktijk (bv. huisarts/POH) of vanuit het ziekenhuis (bv. vaatchirurg of verpleegkundig specialist). In het verleden werd elke patiënt met PAV naar het ziekenhuis verwezen door de huisarts. Volgens de huidige richtlijnen is dit niet meer nodig en is het de bedoeling dat de huisarts de patiënt met PAV direct verwijst naar een ClaudicatioNet therapeut. In de praktijk worden de meeste patiënten nog verwezen naar het ziekenhuis. Eén van de belangrijkste obstakels voor de huisarts is de lage incidentie van patiënten met PAV (ongeveer 5 patiënten per jaar) en onbekendheid over ClaudicatioNet therapeuten. ClaudicatioNet zet zich in om patiënten zo veel mogelijk binnen de eerste lijn te houden. Op die manier worden de zorgkosten verlaagd en wordt het risico verkleind dat de patiënt vroegtijdig een invasieve interventie ondergaat.

Een belangrijke voorwaarde om de verwijzing vanuit de huisarts te realiseren is voldoende bekendheid bij de verwijzer over gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding en de meerwaarde van ClaudicatioNet. Als ClaudicatioNet therapeut kun je hier een belangrijke rol in spelen door goed contact te onderhouden met de verwijzer uit jouw regio.

  • De huisarts ziet maar weinig patiënten met PAV per jaar. Bekendheid van de verwijzer met ClaudicatioNet en gesuperviseerde looptherapie draagt er aan bij dat de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis wordt verwezen. Er is een film beschikbaar die weergeeft dat perifeer arterieel vaatlijden een eerstelijns aandoening is;
  • Bekendheid met ClaudicatioNet en de Digitale Zorgverwijzer zorgt ervoor dat de patiënt tijdig in behandeling genomen wordt door een ClaudicatioNet therapeut;
  • Door de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief te gebruiken, heeft de verwijzer de benodigde informatie om accuraat te kunnen bepalen wat het vervolgtraject voor de patiënt is. Dit reflecteert de meerwaarde van de ClaudicatioNet therapeut.

Goede communicatie en samenwerking met huisarts en ziekenhuis resulteert in de praktijk in meer verwijzingen. In de meeste regionale netwerken wordt aandacht besteed aan het gezamenlijk onderhouden van contact met de verwijzers uit de regio. Er is een presentatie beschikbaar voor het introduceren van ClaudicatioNet bij de verwijzer. Daarnaast is er een film beschikbaar die inzicht geeft in de zorg die ClaudicatioNet therapeuten leveren. Andere manieren om goed contact te onderhouden met verwijzers is het uitnodigen van de verwijzer voor regionale netwerkbijeenkomsten en voor het ClaudicatioNet Congres.