Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die deelnemen aan ClaudicatioNet. Jouw deelname aan ClaudicatioNet is gekoppeld aan Vektis. Dit betekent dat zorgverzekeraars therapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet kunnen identificeren. Hierdoor is het niet meer nodig dat je als individuele therapeut zelf moet aantonen dat je deelneemt aan het netwerk.

Sinds 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. Bij het declareren van GLT maak je gebruik van diagnosecode 9248 en CSI-code 011.

Let op: een tweede traject GLT wordt, in tegenstelling tot het eerste traject, niet (altijd) vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vind je hier.