Tijdens een traject GLT stuur je als ClaudicatioNet therapeut aan op zelfmanagement. Hierdoor hebben de meeste patiënten na een traject GLT geen structurele begeleiding meer nodig. Echter, soms wordt een patiënt toch verwezen voor een tweede traject GLT. Zo’n tweede traject wordt niet altijd vergoed.

Er is geen eenduidige wetgeving geformuleerd over het vergoeden van meerdere trajecten GLT, waardoor zorgverzekeraars een verschillend beleid voeren omtrent het vergoeden van een tweede traject. Helaas kunnen wij hier geen eenduidigheid over geven. Het advies is dan ook om bij een tweede verwijzing altijd contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te bespreken of het traject vergoed wordt. Probeer dit vóór de start van de behandeling te doen. Een goede onderbouwing voor een tweede behandeltraject is soms nodig.