Overige scholing


Relevante scholing is zichtbaar in het Portfolio in de fase waarin de scholing is gevolgd. In het Portfolio wordt tevens overige scholing zichtbaar gemaakt. Dit betreft:

  • scholing die gevolgd is voordat je was aangemeld bij ClaudicatioNet.
  • niet relevante scholing.

Je kunt ervoor kiezen om bovenstaande scholing op te voeren via het Portfolio. Deze scholing telt niet mee voor punten, maar kun je wel toevoegen om je Portfolio compleet te maken.