Deelname aan relevante (kennis)netwerken


Voor deelname aan een relevant (kennis)netwerk kun je 2 punten ontvangen per jaar dat je aan het netwerk deelneemt. De kennisnetwerken gericht op onderstaande onderwerpen worden door ClaudicatioNet geaccrediteerd:

  • Longaandoeningen
  • Geriatrie
  • CVA
  • Hartaandoeningen
  • Diabetes
  • Artrose

Je kunt voor maximaal 1 kennisnetwerk per jaar punten krijgen. Wanneer je aan meerdere netwerken deelneemt of aan een netwerk met meerdere aandoeningen (bv. netwerk hart-vaat-long aandoeningen) kun je de punten onder een van de thema’s scharen. Via het Portfolio kun je deelname aan het netwerk opvoeren met een bewijs van deelname.