Accreditatiecommissie


Beoordeling van nieuwe scholing op relevantie voor ClaudicatioNet wordt gedaan door de accreditatiecommissie, bestaande uit ClaudicatioNet therapeuten. Wil je scholing volgen of heb je scholing gevolgd die nog niet is geaccrediteerd, dan kun je accreditatie aanvragen via het Portfolio.

Bij de accreditatie worden de raakvlakken met (de behandeling van) perifeer arterieel vaatlijden en bijbehorende comorbiditeit in acht genomen. De accreditatiecommissie beoordeelt alleen scholing die is geaccrediteerd door het KNGF.