Scholing opvoeren via het Portfolio


Via het Portfolio voeg je scholing toe die je gevolgd hebt. Je zoekt scholing op basis van het KNGF-nummer of een trefwoord. Bij het toevoegen van scholing aan je Portfolio dien je een bewijs van deelname mee te sturen (bv. een certificaat). De gevolgde scholing telt mee voor de fase waarin je de scholing hebt gevolgd. De datum die wordt aangehouden is de dag waarop het certificaat is behaald (in geval van meerdaagse scholing geldt dus de laatste dag). Dit betekent dat scholing die je hebt gevolgd voordat deelname aan ClaudicatioNet is gestart, niet meetelt voor het specialisatietraject. Een uitzondering hierop is de basiscursus, mits deze in 2015 of later is gevolgd.

Nadat je de scholing hebt opgevoerd kent ClaudicatioNet punten toe aan je Portfolio voor (deels) relevante scholing.

Indien je door ClaudicatioNet georganiseerde scholing hebt gevolgd (bijvoorbeeld de basiscursus “Richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden”, het ClaudicatioNet Congres of een regionale ClaudicatioNet bijeenkomst), dan wordt deze scholing automatisch toegevoegd aan je Portfolio. Je hoeft deze scholing dus niet zelf op te voeren via het Portfolio.