Indeling in fasen


Het specialisatietraject bestaat uit drie fasen (Rood, Wit & Blauw) van elk één jaar en heeft als doel de status van specialist perifeer arterieel vaatlijden te behalen (fase Oranje, duur 3 jaar). Gedurende het specialisatietraject dien je als ClaudicatioNet therapeut elk jaar minstens 15 punten te behalen aan relevante scholing (cursus, congres, symposia, master, etc.). In fase Oranje dien je elke 3 jaar minstens 35 punten te behalen aan relevante scholing. Een overzicht van door ClaudicatioNet georganiseerde scholing en scholing van onze partners is te vinden in de Agenda. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van alle scholing die door ClaudicatioNet is geaccrediteerd (volledig/deels/niet relevant).

Punten van scholing die in een bepaalde fase behaald worden kunnen niet worden meegenomen naar de volgende fase. M.a.w. als je 60 punten in fase Rood hebt behaald, dan dien je opnieuw 15 punten in fase Wit te behalen.

Per fase kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals de cursus Motivational Interviewing in fase Wit en deelname aan het Congres, 1x per twee jaar. 

In je Portfolio wordt bijgehouden aan welke voorwaarden is voldaan. Je wordt 3 maanden en 2 weken voor het einde van je fase via een automatische e-mail herinnerd aan het naderen van de einddatum van jouw huidige fase. Het is eenmalig per fase mogelijk om via het Portfolio een jaar verlenging aan te vragen met opgave van reden, indien niet tijdig aan de scholingsvoorwaarden kan worden voldaan.