Regionale netwerken en kartrekkers


Heel Nederland is onderverdeeld in regionale netwerken bestaande uit ClaudicatioNet therapeuten. Je bent ingedeeld in een netwerk op basis van de postcode van je praktijk. Kartrekkers bekleden een voortrekkersrol in de regio. Zij organiseren regionale netwerkbijeenkomsten, zijn het aanspreekpunt in de regio en ze spelen een sleutelrol in de communicatie tussen ClaudicatioNet en de therapeuten in de regio. Ook kunnen regionale cursussen worden georganiseerd.

Minimaal twee keer per jaar word je door de kartrekker uit jouw regio uitgenodigd voor een regionale netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor het uitnodigen van een spreker, inhoudelijk overleg met elkaar, bv. het bespreken van casuïstiek, het structureren van contact met verwijzers en het gezamenlijk organiseren van activiteiten en evenementen voor patiënten. Als de bijeenkomst een vakinhoudelijk karakter heeft wordt deze geaccrediteerd voor 2 punten in het ClaudicatioNet Portfolio van alle aanwezige therapeuten.

In je Portfolio kun je zien tot welk netwerk je behoort en wie de ClaudicatioNet therapeuten en kartrekker(s) uit jouw regio zijn. Daarnaast kun je hier ook de notulen van de bijeenkomsten en de evenementenagenda van jouw regio bekijken.