Wist je dat ClaudicatioNet een set van 7 vragenlijsten verwerkt en geen informatie uit andere vragenlijsten?

Door ClaudicatioNet wordt een set van 7 vragenlijsten verwerkt die jij invult in het EPD. Welke vragenlijsten wij verwerken, kun je hier lezen. Gegevens uit andere vragenlijsten zullen wij niet ontvangen. Worden bijvoorbeeld de gegevens van de loopbandtest in een aparte Loopbandtest vragenlijst geregistreerd, dan ontvangen wij deze gegevens niet. De gegevens van de loopbandtest ontvangen wij uit de claudicatio vragenlijst.

Tip: Check bij een nieuwe patiënt met claudicatio of je de meest recente vragenlijsten in gebruik hebt via onze website. Ook kan de set van vragenlijsten in het meest recente behandelplan teruggevonden worden, die vanuit de meeste EPD-systemen wordt aangeboden.

Buiten de vragenlijsten verwerkt ClaudicatioNet ook enkele andere gegevens uit het EPD (zie onderstaand figuur). Om inzicht in de aangeleverde gegevens te krijgen, kun je als ClaudicatioNet therapeut inloggen in jouw portfolio. Door middel van figuren worden hier de verzamelde gegevens teruggekoppeld.

Op basis van wetenschappelijke evidentie en feedback uit de praktijk updaten wij onze vragenlijsten. De administratielast voor therapeuten is een belangrijk argument om vragenlijsten te updaten. Om deze reden worden de WIQ en VascuQol-25 niet meer gevraagd om af te nemen. Voor de VascuQol-25 is de kortere VascuQol-6 in gebruik genomen. Naast de administratieve last houden wij ook rekening met de kwaliteit van de vragenlijsten o.b.v. recente wetenschappelijke bewijzen. De VascuQol-6 is bijvoorbeeld pas in gebruik genomen, nadat deze wetenschappelijk gevalideerd is.

Doordat de KNGF richtlijn minder vaak wordt geüpdatet, kan de set van vragenlijsten van ClaudicatioNet  afwijken van de vragenlijsten die in de richtlijn staan. In de richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden wordt de kwaliteit van leven van de patiënt bijvoorbeeld in kaart gebracht met de EuroQol 5D. ClaudicatioNet therapeuten worden gevraagd de VascuQol-6 af te nemen. Dit verschil is ontstaan doordat ClaudicatioNet meer recente wetenschappelijke kennis toepast en in dit geval er voor kiest om een korte kwaliteit van leven vragenlijst te gebruiken die specifiek is ontwikkeld voor patiënten met vaatlijden. ClaudicatioNet vraagt een set van 7 vragenlijsten af te nemen, maar vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om aanvullend vragenlijsten uit de richtlijn te gebruiken.

Voor het optimaliseren van de set van vragenlijsten zijn we afhankelijk van de feedback die we krijgen vanuit het werkveld. We ontvangen daarom graag feedback als je ergens tegenaan loopt bij het gebruik van de vragenlijsten. Indien je vragen/opmerkingen hebt over de data die door ClaudicatioNet wordt verzameld, dan mag je deze mailen naar info@claudicationet.nl.