Wist je dat wanneer een behandeldoel binnen 12 maanden wordt bereikt, het goed is de patiënt te vragen om, op de resterende meetmomenten, terug te komen?

Het kan voorkomen dat een patiënt grote stappen maakt tijdens het behandeltraject. Als gevolg hiervan kan een patiënt zijn/haar behandeldoel eerder dan de vastgestelde 12 maanden bereiken. Wanneer de patiënt vervolgens niet meer terugkomt, zal geen monitoring en evaluatie meer plaatsvinden in de resterende maanden.

Ondanks dat het behandeldoel is bereikt, is het goed om periodiek te evalueren hoe het met de patiënt gaat. Resterende maanden kunnen gebruikt worden om het proces van leefstijlverandering te evalueren. Dit is juist van belang, omdat leefstijlverandering nog niet structureel wordt bereikt in de eerste paar weken. Dit is een langdurig traject. Naast deze evaluatie kan ook de vooruitgang van de patiënt gemonitord worden. Als hulpmiddel voor de evaluatie & monitoring kunnen de vastgestelde meetmomenten en de vragenlijsten van ClaudicatioNet gebruikt worden. Op basis van monitoring & evaluatie kan de patiënt extra tips krijgen om de leefstijl te veranderen en/of behaalde resultaten te behouden/verbeteren.

De patiënten vinden het over het algemeen prettig om terug te komen. Voor hen is het ook een moment om te controleren hoe ze er voor staan. Daarnaast komen patiënten ook graag terug als blijkt dat dit van belang is voor hun therapeut. Zij zullen daarom ook terug willen komen op resterende meetmomenten als de behandeld therapeut hierom vraagt. Mogelijk wordt de motivatie om terug te komen nog groter als ze te horen krijgen dat ze op die manier bij kunnen dragen aan het verbeteren van de zorg.

Mocht je vragen/opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan mag je deze e-mailen naar info@claudicationet.nl. ClaudicatioNet beantwoord jouw vragen met alle plezier.