Wist je dat je jouw eigen resultaten kunt inzien en vergelijken met regionale en landelijke cijfers?

Maandelijks stuur je behandelresultaten (data) via de LDF naar ClaudicatioNet. Deze data krijg je teruggekoppeld in jouw ClaudicatioNet portfolio. Deze terugkoppeling kun je in jouw portfolio vinden onder het kopje Kwaliteitssysteem.

Jouw behandelresultaten zijn onderverdeeld in drie dashboards: patiëntenpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheidsresultaten. De behandelresultaten kun je inzien o.b.v. kalenderjaar (zie onderstaande figuur). De patiënten worden ingedeeld in een kalenderjaar o.b.v. het jaar waarin ze zijn gestart met hun behandeling. Een patiënt waarvan de behandeling is gestart in 2018, maar in 2019 nog in behandeling is, wordt dus in de resultaten weergegeven bij kalenderjaar 2018. Ook kun je jouw behandelresultaten vergelijken met landelijke resultaten of de resultaten van de 10 dichtstbijzijnde therapeuten (zie onderstaande figuur).

Een vergelijking met therapeuten uit de buurt kan een reëler beeld geven, dan een vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het kan namelijk zijn dat patiënten in een bepaalde regio overeenkomende kenmerken hebben. In jouw regio kan bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd hoger liggen of komen specifieke comorbiditeiten meer voor dan het landelijk gemiddelde.

Mocht blijken dat jouw resultaten aanzienlijk verschillen van het gemiddelde van de 10 dichtstbijzijnde therapeuten, dan is het goed om mogelijke verklaringen hiervoor na te gaan. Een mooie gelegenheid om dit te bespreken, is tijdens een regionale netwerkbijeenkomst. Hieruit zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat jouw patiënten ouder/jonger zijn dan jouw collega’s in de buurt. Door verschillen te bespreken, kun jij jouw eigen behandeling of die van jouw collega’s optimaliseren.

Het aantal patiënten dat is gebruikt voor de weergave van de resultaten is belangrijke informatie voor het interpreteren van je resultaten. Voor elk afzonderlijk figuur in de resultaten kun je bekijken op hoeveel patiënten en therapeuten het resultaat is gebaseerd. Deze informatie (zie onderstaand figuur) kun je zichtbaar maken door met de muis op “Informatie cijfers” te gaan staan (groen omlijst in onderstaand figuur).

Zie je iets opvallends in jouw dashboard en je wilt hier een vraag over stellen of heb je een opmerking, stuur dan een mail naar ClaudicatioNet. Je kunt een mail sturen door te klikken op de knop “Vragen/opmerkingen?”, welke bovenaan elke dashboard te vinden is. Je mag ook een mail sturen naar info@claudicationet.nl.