Wist je dat er een rekenhulp bestaat om de vragenlijsten voor elke patiënt in te plannen op de vijf meetmomenten: bij start behandeling en 3, 6, 9 en 12 maanden na de begindatum van de behandeling?

Voor het inplannen van de meetmomenten, kun je deze rekenhulp gebruiken. Elke patiënt met perifeer arterieel vaatlijden wordt gedurende het behandeltraject van 12 maanden iedere 3 maanden gemonitord, door een set van vragenlijsten af te nemen.

 Start behandeling3 mnd na start6 mnd na start9 mnd na start12 mnd na start
Baseline vragenlijst
Claudicatio vragenlijst
VascuQol-6
GPE-4
GPE-dagelijkse activiteit
GPE-tevredenheid
GPE-loopafstand

Met de driemaandelijkse metingen krijg je voor de individuele patiënt inzicht in de verandering op de meest relevante uitkomstmaten. Deze resultaten kun je met de patiënt bespreken om de behandeling verder vorm te geven en de patiënt te motiveren. Doordat alle ClaudicatioNet therapeuten de vragenlijsten op vaste meetmomenten afnemen, is het daarnaast mogelijk om de patiënten met elkaar te vergelijken en onderzoek te doen naar de effecten van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. De resultaten die worden verzameld op de vaste meetmomenten worden in jouw portfolio onder de kop Kwaliteitssysteem teruggekoppeld.

Mocht je vragen hebben m.b.t. deze informatie, dan zien wij jouw vraag graag op de mail verschijnen. Je kunt jouw vraag mailen naar info@claudicationet.nl.