Wist je dat bij enkele vragen uit de Baseline en Claudicatio vragenlijsten meerdere antwoorden gegeven kunnen worden?

In de Baseline vragenlijst staat de vraag: “Zijn er gediagnostiseerde comorbiditeiten?” Therapeuten kunnen hierbij meerdere antwoorden tegelijk invullen. .

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden kunnen verschillende comorbiditeiten hebben. Deze kunnen de voortgang van de therapie beïnvloeden. Vanwege deze reden is besloten te gaan documenteren welke comorbiditeiten gediagnostiseerd zijn bij de individuele patiënten. Dit kan in de Baseline vragenlijst ingevuld worden. Indien de patiënt geen gediagnostiseerde comorbiditeit heeft, of de comorbiditeit niet vermeld staat, mag de vraag leeggelaten worden.

In de Claudicatio vragenlijst staan twee vragen waarbij therapeuten meerdere antwoorden kunnen invullen. Dit zijn de vragen “Op welke manier heeft u de patiënt getraind?” en “Welke onderwerpen zijn gedurende de behandeling aan bod gekomen?”. Naast looptraining zullen patiënten ook op andere manier trainen. Daarom is het mogelijk om aan te geven dat een patiënt op meerdere manieren heeft getraind. Hetzelfde geldt voor de begeleiding, want meerdere onderwerpen (zoals stoppen met roken en gezonde voeding) zijn van belang om te bespreken tijdens het traject van 12 maanden. Welke training toegepast wordt en welke onderwerpen besproken worden tijdens een behandeltraject kan variëren tussen patiënten, afhankelijk van de doelen van de patiënt.

Indien het niet mogelijk is om bij bovenstaande drie vragen meerdere antwoorden in te vullen, dan is het goed contact op te nemen met de software leverancier. Zij kunnen dit voor jou mogelijk maken. Indien er inhoudelijke vragen zijn, dan mag je een e-mail sturen naar info@claudicationet.nl.