Wist je dat je de volledigheid van jouw aangeleverde data kunt controleren?

In jouw persoonlijke ClaudicatioNet portfolio is het mogelijk inzicht te krijgen in de volledigheid van de door jou verstuurde data. Je kunt namelijk niet alleen je behaalde resultaten inzien bij het kopje Kwaliteitssysteem, maar hier staat ook vermeld van hoeveel patiënten de data is verwerkt in het figuur. In de figuren over de patiëntenpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid wordt rechtsboven elk figuur de tekst “Informatie cijfers” getoond (zie onderstaand figuur). Door met de muis op deze tekst te gaan staan, verschijnt een tabel met het aantal patiënten dat is aangeleverd voor de desbetreffende resultaten. Je kunt dit aantal dus vergelijken met het aantal patiënten dat in jouw EPD systeem staat geregistreerd.

In het dashboard Behandelresultaten wordt bij “Informatie cijfers” het aantal patiënten per meetmoment weergegeven. Op deze manier kun je herleiden of op een bepaald meetmoment data van één van jouw patiënten ontbreekt in het Kwaliteitssysteem.

Mocht het blijken dat niet van alle patiënten data in het Kwaliteitssysteem staat, is het goed te achterhalen wat hier de reden voor is. Het kan zijn dat de data niet op het juiste moment in het behandeltraject is verzameld (zie hiervoor dit wist-je-dat’je). Het kan ook zijn dat niet de data niet in de juiste vragenlijst(en) is geregistreerd, waardoor de data niet in het Kwaliteitssysteem is ontvangen. Welke vragenlijsten ClaudicatioNet verwerkt, is te lezen in dit wist-je-dat’je.

Bij vragen over de volledigheid van jouw resultaten mag je jouw vragen sturen naar info@claudicationet.nl.