Wist je dat resultaten uit de vragenlijsten worden gebruikt om, door middel van onderzoek, de meerwaarde van looptherapie en ClaudicatioNet therapeuten aan te tonen?

Sinds 2016 verzamelt ClaudicatioNet behandelgegevens. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is de meerwaarde van looptherapie en ClaudicatioNet therapeuten aan te tonen. Gesuperviseerde looptherapie is dankzij eerder onderzoek als eerste keuze behandeling opgenomen in internationale richtlijnen voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden. Het blijven aantonen van de effectiviteit is van belang, omdat de industrie, die voor miljoenen verdient aan dotter en bypass behandelingen, er voor zorgt dat veelvuldig wordt gepubliceerd over de positieve effecten van deze invasieve behandelingen voor perifeer arterieel vaatlijden. Vandaar dat ClaudicatioNet blijft inzetten op aantonen van de meerwaarde van gesuperviseerde looptherapie door gespecialiseerde therapeuten.

Doordat ClaudicatioNet behandelresultaten ontvangt van alle ClaudicatioNet therapeuten, draagt iedereen bij aan het onderzoek naar het effect van gesuperviseerde looptherapie. Voor een gedegen onderzoek zijn hoogwaardige data nodig. De kwaliteit van data wordt zo hoog mogelijk gehouden door gegevens op de juiste momenten te verzamelen, vragenlijsten correct en volledig in te vullen en de gegevens op de juiste manier te versturen.