Wist je dat alleen vragenlijsten die maximaal 2 weken voor of 2 weken na het meetmoment zijn afgenomen worden verwerkt in jouw resultaten?

Patiënten worden tijdens hun behandeltraject gemonitord door op vaste meetmomenten vragenlijsten af te nemen (elke 3 maanden). Resultaten van meetinstrumenten worden in jouw portfolio teruggekoppeld als de meetinstrumenten binnen een marge van 2 weken voor en 2 weken na de exacte datum van het meetmoment worden afgenomen. Dit wordt gedaan om de metingen van verschillende patiënten, met elkaar te kunnen vergelijken. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om jouw resultaten te vergelijken met regionale en landelijke cijfers. Vragenlijsten die buiten de marge worden afgenomen, worden niet teruggekoppeld in je portfolio, maar wel gebruikt voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

De exacte datum van meetmomenten en de marge zijn afhankelijk van de startdatum van de behandeling en kunnen berekend worden met behulp van onze rekenhulp. Het kan voorkomen dat afspraken onregelmatig gepland worden, waardoor het lastig is om op het exacte meetmoment een afspraak te plannen. Door de marge van 2 weken voor en na het meetmoment zijn vier weken beschikbaar om een afspraak te plannen waarop meetinstrumenten afgenomen worden.

Het kan voorkomen dat een patiënt de afspraak afzegt waarop metingen stonden gepland. Om te voorkomen dat meetinstrumenten dan niet meer op het juiste moment afgenomen kunnen worden, is het raadzaam deze afspraken in de eerste week binnen de marge te plannen. In onderstaand voorbeeld waar een patiënt op 17 maart exact 3 maanden in behandeling is en gemonitord moet worden , is het te adviseren om in de week van 4 maart het meetmoment te plannen. Mocht een patiënt onverhoopt niet kunnen op die dag, zijn er nog drie weken beschikbaar om de vragenlijsten toch nog op het juiste moment af te nemen.