Terugkoppeling in Portfolio


Aan het begin van elke maand ontvangt ClaudicatioNet de data die door ClaudicatioNet therapeuten in de voorgaande kalendermaand naar de LDF zijn gestuurd. De gegevens worden elke maand teruggekoppeld in het Portfolio, onder het kopje ‘Kwaliteitssysteem’. De data die je bijvoorbeeld in januari opstuurt naar de LDF verwerkt ClaudicatioNet begin februari in het Portfolio.
Er worden twee zaken teruggekoppeld:

  • Of er in de afgelopen maand data zijn verwerkt (ja, nee, geen PAV-patiënten). Er wordt teruggekoppeld of ClaudicatioNet data heeft ontvangen die in de vorige kalendermaand naar de LDF zijn opgestuurd.
  • Gegevens over patiëntpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid via grafieken en figuren. De therapeut kan de eigen (gemiddelde) resultaten vergelijken met de regionale en landelijke (gemiddelde) resultaten.