Algemene informatie over het Kwaliteitssysteem


ClaudicatioNet is als zorgnetwerk uniek vanwege inzicht in de doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) door ClaudicatioNet therapeuten. Dit wordt gerealiseerd door het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem, dat in 2015 is geïntroduceerd. Alle ClaudicatioNet therapeuten leveren de behandelgegevens van patiënten met PAV aan. Hierdoor heeft ClaudicatioNet volledige transparantie over proces-, structuur- en uitkomstindicatoren voor de behandeling van patiënten met PAV in Nederland. De opgedane inzichten worden gebruikt om een leer- en verbetercultuur te bewerkstelligen middels individuele terugkoppeling, verspreiding via scholingsactiviteiten en sturing op kwaliteit.

Gedurende het behandeltraject neemt de ClaudicatioNet therapeut verschillende meetinstrumenten af bij de patiënt en worden de gegevens vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de therapeut. Elke maand sturen de therapeuten de verzamelde gegevens van de patiënten met PAV vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Vanuit de LDF ontvangt ClaudicatioNet de gegevens en koppelt deze terug via het online Portfolio van de therapeut. In lijn met de meest recente privacywetgeving worden deze gegevens volledig geanonimiseerd ontvangen.