Privacy


ClaudicatioNet ontvangt de gegevens van de patiënten via de Landelijke Database Fysiotherapie. ClaudicatioNet heeft een overeenkomst met het KNGF en de betrokken partijen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de gegevens, waarin meer informatie is te vinden over de beveiligingsmaatregelen van de data wanneer deze worden aangeleverd aan ClaudicatioNet.

Het borgen van de privacy en de beveiliging van de data in de LDF is de verantwoordelijkheid van het KNGF. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de LDF. Veel informatie voor patiënten en de beveiliging van de data is terug te vinden bij de frequently asked questions (FAQ).

De therapeut vraagt aan de patiënt toestemming voor het versturen van behandelgegevens aan derden. Wanneer de patiënt aangeeft dit niet te willen worden de data dus niet verstuurd. Verder zijn de data geanonimiseerd waardoor de identiteit van de patiënt niet te achterhalen is.

Binnen ClaudicatioNet is de privacy van de ClaudicatioNet therapeuten geborgd doordat alleen de therapeut zelf en ClaudicatioNet inzage hebben in individuele therapeutgegevens. Voor overige doeleinden wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde behandelresultaten.