Welke data moet ik verzamelen?


Voor het Kwaliteitssysteem wordt enerzijds informatie uit de meetinstrumenten verzameld. Anderzijds wordt informatie verzameld over de patiënt, de verwijzing en het behandeltraject.

Meetinstrumenten

 • Claudicatio vragenlijst (versie 4);
 • Claudicatio Baseline vragenlijst;
 • Vascular Quality of Life Questionnaire (VascuQoL-6);
 • GPE-4*;
 • GPE-dagelijkse activiteit;
 • GPE-tevredenheid*;
 • GPE-loopafstand.
  * Bij sommige EPD-systemen worden de GPE-4 en GPE-tevredenheid gecombineerd aangeboden als GPE-DV

De inhoud van de meetinstrumenten vind je hier. De exacte namen van de meetinstrumenten kunnen, afhankelijk van het EPD, afwijken van de hier genoemde namen. Het protocol van de loopbandtest kun je hier vinden.

Wanneer neem ik de meetinstrumenten af?

De meetinstrumenten dien je op 0, 3, 6, 9 en 12 maanden af te nemen, uitgezonderd de GPE-vragenlijsten en de Baseline vragenlijst. De Baseline vragenlijst neem je alleen op 0 maanden af en de GPE-vragenlijsten neem je vanaf 3 maanden af.

Alleen de meetinstrumenten die worden afgenomen in de periode van 2 weken voor tot 2 weken na het evaluatiemoment worden verwerkt in het Kwaliteitssysteem. Neem je de meetinstrumenten af buiten deze marge, dan zullen deze resultaten niet in je Portfolio verschijnen. Het evaluatiemoment is gebaseerd op de begindatum van het behandeltraject. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld op 1 september is gestart, is hij op 1 december 3 maanden in behandeling. Probeer de meetinstrumenten tussen 2 weken voor 1 december en 2 weken na 1 december in te vullen. Bereken hier hoe deze periodes vallen in jouw specifieke situatie.

Overige gegevens die worden verzameld:

 • De leeftijd (geboortejaar) en het geslacht van de patiënt;
 • De AGB-code van de verwijzer (huisarts of specialist)
  De AGB-code van een verwijzer is online terug te vinden (www.agbcode.nl). Is de code niet bekend, graag dan i.i.g. de eerste twee cijfers van de AGB-code registreren (01 = huisarts; 03 = vaatchirurg), zodat duidelijk is of het om een eerstelijns of tweedelijns verwijzing gaat;
 • De diagnosecode (9248);
 • De datums van de behandelingen
  Zorg ervoor dat, wanneer je twee EPD-systemen naast elkaar gebruikt, de datums van de behandelingen geregistreerd staan in het EPD waarmee je de data opstuurt;
 • De status van de behandeling
  Om te voorkomen dat patiënten de status ‘in behandeling’ blijven houden in je resultaten, sluit je een dossier af wanneer een patiënt niet meer in behandeling is en alle evaluatiemomenten zijn geweest. Bij het afsluiten van een patiënt registreer je de reden van het einde van de zorg.

ClaudicatioNet ontvangt dus geen gegevens die worden genoteerd in tekstvelden.

Bovenstaande gegevens worden verzameld van alle patiënten met diagnosecode 9248 die toestemming geven voor het verzenden van geanonimiseerde gegevens naar derden.