LDF Dashboard


Het LDF Dashboard is een tool, ontwikkeld door het KNGF. Deze tool geeft inzicht in de data die beschikbaar is in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Het is voor individuele therapeuten mogelijk om in het LDF Dashboard in te loggen nadat de praktijkeigenaar je hier rechten voor heeft gegeven. Je kunt inloggen in het Dashboard via de volgende link: https://ldf.mediquest.nl/. Het LDF Dashboard wordt dagelijks ’s nachts geüpdatet. Data die vanuit het EPD wordt verstuurd naar de LDF is daarom de volgende dag verwerkt in het LDF Dashboard. In de LDF staan de gegevens van alle patiënten die je opstuurt, ClaudicatioNet heeft alleen de gegevens van PAV patiënten.

Probleemoplosser

Wanneer de data die je naar de LDF opstuurt niet bij ClaudicatioNet binnenkomt, is het belangrijk om te achterhalen of de data wel goed bij de LDF binnenkomt. In het LDF Dashboard kun je terugvinden op welke datum de laatste aanlevering aan de LDF is geweest en of er patiënten met PAV zijn aangeleverd.  

In het LDF Dashboard kun je o.a. filteren op een periode en diagnosecode. Kies hier een periode waarin ClaudicatioNet geen data heeft verwerkt, maar dit wel zo had moeten zijn. Om te zien of in deze periode überhaupt data van jou staat geregistreerd in de LDF laat je de filter diagnosecode leeg. Om te zien of in deze periode data van jouw PAV patiënten in de LDF staat geregistreerd, vul je de diagnosecode in. Bij diagnosecode vul je bij locatiecode 92 en bij pathologiecode 48 in.

Interessante uitkomsten in het LDF Dashboard zijn het “totaal aantal episodes” en “Datum laatste aanlevering”. De datum staat rechtsboven in het scherm. Als op een latere datum data is verstuurd dan weergegeven wordt in het Dashboard, is de verstuurde data niet ontvangen in de LDF. In dit geval is het goed om na te gaan of op de juiste manier data wordt verstuurd, de instellingen in het EPD systeem goed staan en/of de koppeling met de LDF in orde is. Informatie over het aanleveren van data en het maken van een koppeling met de LDF is terug te vinden op onze website.

Als de datum klopt én de diagnosecode 9248 is gebruikt in de filter, maar het totaal aantal episodes gelijk is aan 0, dan is er geen data van PAV patiënten ontvangen in de LDF. In dit geval is het goed om het volgende te controleren:

  • Staat bij de patiënten met PAV in het EPD aangevinkt dat ze toestemming hebben gegeven om hun data te versturen naar de LDF?
  • Wordt de diagnosecode juist gebruikt?
  • Staat het BIG nummer correct in het EPD systeem, MijnKNGF en het ClaudicatioNet portfolio?

Het kan voorkomen dat de data ontvangen wordt in de LDF, maar niet door ons wordt verwerkt. ClaudicatioNet verwerkt data o.b.v. het BIGnummer van de therapeut. Daarom is het goed na te gaan of het BIGnummer juist geregistreerd staat in het EPD én in het ClaudicatioNet portfolio.