Eigen bijdrage voor deelname ClaudicatioNet


ClaudicatioNet vraagt een eigen bijdrage aan alle ClaudicatioNet therapeuten om de structurele kosten van het netwerk te bekostigen. Je kunt hierbij denken aan personele kosten en onderhoud aan de website. De eigen bijdrage is vastgesteld op €125,- per kalenderjaar. Wanneer je je gedurende het jaar aanmeldt bij ClaudicatioNet, wordt de eigen bijdrage naar rato vastgesteld.

Je kunt de eigen bijdrage betalen door in te loggen in je Portfolio en op de website naar de Webshop te gaan. Hier betaal je de eigen bijdrage met iDEAL. Het is belangrijk om eerst in te loggen, zodat de betaling van de bijdrage direct is gelinkt aan jouw naam.

Mocht je besluiten de eigen bijdrage niet te betalen, dan kun je niet meer deelnemen aan ClaudicatioNet.