Gele en rode kaarten


Wanneer niet aan bepaalde deelnamevoorwaarden wordt voldaan, ontvang je automatisch een gele kaart in het Portfolio. Wanneer je één of twee gele kaarten hebt ontvangen heeft dit nog geen directe consequenties voor je zichtbaarheid op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Bij een derde gele kaart wordt deze omgezet in een rode kaart en ben je 3 maanden niet zichtbaar op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Op dat moment ben je voor verwijzers en patiënten niet zichtbaar als ClaudicatioNet therapeut. De kaarten zijn alleen voor jou zichtbaar in het Portfolio. Een gele en rode kaart vervalt 3 maanden na het toekennen ervan.