Deelname wordt beëindigd door ClaudicatioNet


Indien je niet voldoet aan de voorwaarden, dan volgen er in eerste instantie geautomatiseerde consequenties. Indien binnen 6 maanden nog niet aan de voorwaarden is voldaan en ClaudicatioNet niet tijdig een bericht van je ontvangt, dan is ClaudicatioNet genoodzaakt om je deelname te beëindigen.

Je Portfolio wordt 12 maanden bewaard nadat je deelname is beëindigd. Na één jaar is het mogelijk om opnieuw deel te nemen aan ClaudicatioNet, op basis van een schriftelijke motivatie. In dit geval zal ClaudicatioNet per individuele casus een beslissing nemen. Bij een nieuwe deelname start je specialisatietraject in fase Rood en dien je opnieuw aan de opstartvoorwaarden te voldoen. Wanneer je de basiscursus PAV na 2015 gevolgd hebt, hoef je deze niet opnieuw te doen.