Voorwaarden om deel te nemen aan ClaudicatioNet


Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan dient te voldoen om deel te kunnen blijven nemen aan ClaudicatioNet:

  1. Evidence-based behandeling: Je werkt te allen tijde volgens een gestandaardiseerd protocol, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
  2. Scholing: De scholingsvoorwaarden staan beschreven bij Scholing.
  3. Up-to-date Portfolio: Je Portfolio geldt als visitekaartje naar zowel patiënten als verwijzers. Zorg er dus voor dat het Portfolio up-to-date is. Denk hierbij aan een goede kwaliteit (pas)foto, persoonlijke omschrijving over jezelf en/of jouw praktijk en gevolgde scholing.
  4. Data aanleveren: Ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem dien je maandelijks de behandeldata van jouw patiënten met perifeer arterieel vaatlijden te versturen naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).
  5. Digitale verwijzingen: Je handelt verwijzingen via de Digitale Zorgverwijzer nauwkeurig en tijdig af.
  6. Terugkoppeling naar de verwijzer: Je stuurt tijdig adequate terugkoppelingsbrieven naar de verwijzer. Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden worden verwezen vanuit een huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je bij elke afspraak tussen de patiënt en verwijzer (of bij problemen) relevante informatie terugkoppelt naar de verwijzer. Je dient hiervoor gebruik te maken van de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief van ClaudicatioNet. Deze digitaal invulbare brief is te vinden in je Portfolio.
  7. Eigen bijdrage: Je dient jaarlijks een eigen bijdrage te voldoen.