Langdurig verlof


Op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer zijn alleen ClaudicatioNet therapeuten zichtbaar die aan de voorwaarden voldoen en patiënten met perifeer arterieel vaatlijden binnen een paar dagen in behandeling kunnen nemen. Wanneer je voor langere tijd (meer dan 6 weken) geen patiënten kunt behandelen (denk aan: zwangerschapsverlof, ziekteverlof, vakantie of werkloosheid) dan dien je dit te melden via info@claudicationet.nl. In samenspraak wordt naar een passende oplossing gezocht.

Wanneer er geen ClaudicatioNet collega beschikbaar is om tijdens (langdurig) verlof jouw patiënten met perifeer arterieel vaatlijden over te nemen, is het in verband met selectieve inkoop verstandig om bij de zorgverzekeraar na te gaan wat de opties zijn voor de behandeling van deze patiënten.