Deelnemer worden van ClaudicatioNet


Iedere fysiotherapeut met BIG-registratie kan zich aanmelden voor ClaudicatioNet, indien wordt voldaan aan bepaalde opstartvoorwaarden. Voor ClaudicatioNet geldt dat een basisscholing op het gebied van symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden gevolgd dient te zijn. Vanaf 12 maart 2020 zal ClaudicatioNet opgaan in Chronisch ZorgNet. Vanaf dat moment kunnen BIG-geregistreerde fysiotherapeuten die een basisopleiding op het gebied van één van onderstaande specialisaties gevolgd hebben en aan de overige opstartvoorwaarden voldoen zich aanmelden voor Chronisch ZorgNet:

1. Basisscholingen

Om in te schrijven met de specialisatie sPAV, long en/of hart en zichtbaar te worden op de website met deze specialisatie(s) dient de therapeut een basiscursus te hebben gevolgd. De volgende basiscursussen zijn geaccrediteerd door Chronisch ZorgNet:

SpecialisatieNaam basisscholingAanbiederKNGF-nummer
sPAV*Basiscursus richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijdenChronisch ZorgNet27719
 Cursus Perifeer arterieel vaatlijdenHogeschool Leiden25518
 Perifeer arterieel vaatlijden en trainingNederlands Paramedisch InstituutF1155
    
LongaandoeningenBeweegprogramma COPD deel 2**Breederode Hogeschool26660
 Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met COPDCiro Academy24194
 Paramedische zorg bij patiënten met COPDCiro Academy21943
 Wat beweegt de COPD patiënt?Fontys Paramedische Hogeschool2677
 Fysiotherapie bij COPD en astmaHogeschool Leiden-
 Master Fysiotherapie bij Chronisch Zieken, uitstroom hart-, long-, vaatHogeschool LeidenF1062
 COPD en astmaNederlands Paramedisch Instituut 
    
Hartrevalidatie   
 Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen***Breederode Hogeschool23837
 Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalenHogeschool Leiden23767
 HartrevalidatieNederlands Paramedisch Instituut4526

Let op: niet alle opleidingen in bovenstaande lijst worden nog aangeboden. Informeer bij de betreffende scholingsaanbieder.

*Om in te schrijven met de specialisatie sPAV of zichtbaar te worden op de website met deze specialisatie dient de therapeut ná 1 januari 2015 een basiscursus symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden te hebben gevolgd.

**Enkel de gehele scholingsreeks van Breederode Hogeschool wordt goedgekeurd:

 • Beweegprogramma basis (KNGF: 25756);
 • Beweegprogramma COPD deel 1 (KNGF: 26659);
 • Beweegprogramma COPD deel 2 (KNGF: 26660).

Deze scholingsreeks kan ook gecombineerd worden met de scholingsreeks van Transfergroep Rotterdam:

 • Basiscursus beweegprogramma's deel 1 (gedragsgeoriënteerde benadering) (KNGF: 5871 of 22410);
 • Basiscursus beweegprogramma’s deel 2 (inspanningsfysiologie) (KNGF: 5869 of 22412);
 • Vervolgcursus beweegprogramma COPD (KNGF: 7729);
 • Breederode Beweegprogramma COPD deel 2 (KNGF: 26660).

***Enkel de gehele scholingsreeks van Breederode Hogeschool wordt goedgekeurd:

 • Beweegprogramma basis (KNGF: 25756);
 • Beweegprogramma hartrevalidatie inclusief hartfalen (KNGF: 23837).

2. Praktijkeisen

Per 12 maart 2020 zijn de minimaal gestelde praktijkeisen voor het aanbieden van PAV, long en hartrevalidatie beweegzorg en leefstijlbegeleiding door een Chronisch ZorgNet therapeut:

 • een goed uitgeruste praktijkruimte met in ieder geval apparatuur voor het aanbieden van cardiorespiratoire training en krachttraining voor onderste en bovenste extremiteit en romp;
 • voldoende middelen voor meten en controleren van de relevante parameters (denk aan saturatiemeter, borgschalen, materialen voor metingen, bloeddruk);
 • Aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED);
 • Er dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die getraind is in Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een AED zoals voorgeschreven door de Nederlandse Hartstichting, en hier jaarlijks in bijschoolt;
 • De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn;
 • Bij voorkeur aanwezigheid van dames- en herenkleedkamers met douche en toilet;
 • Beschikbaarheid van voldoende spreekkamercapaciteit ten bate van individuele gesprekken met de patiënt;
 • De ruimtes moeten goed toegankelijk zijn voor de patiënten;  
 • Voldoende ruimte om de 6 minuten wandeltest (6MWT) volgens protocol uit te kunnen voeren*;
 • Tijdens hartrevalidatie zijn minimaal twee teamleden aanwezig die getraind zijn in BLS en gebruik van de AED**.

* Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie longaandoeningen

** Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie hartrevalidatie

3. Attitude

De Chronisch ZorgNet therapeut is een specialist op het gebied van de fysiotherapeutische behandeling, begeleiding en coaching van mensen met chronische, niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en diabetes.

In zijn specialisatie beziet hij de problematiek van NCD’s vanuit de visie van het concept positieve gezondheid. Dit betekent dat hij zich bewust is dat gezondheid meer is dan een aanwezigheid van ziekte. De nadruk van de begeleiding ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. De Chronisch ZorgNet therapeut stelt een betekenisvol leven van de cliënt centraal. 

Vanuit zijn specialisatie heeft de Chronisch ZorgNet therapeut kennis van de vele factoren die herstel of beloop kunnen belemmeren. Hij heeft inzicht in zowel pathofysiologische factoren gerelateerd aan de aandoening als factoren gerelateerd aan comorbiditeit en leefstijlfactoren.

Aangezien leefstijl een grote invloed heeft op het beloop van NCD’s is binnen de specialisatie van de Chronisch ZorgNet therapeut extra aandacht voor leefstijlcoaching. Zo kan de therapeut op het gebied van voeding, roken en medicatie trouw een waardevolle bijdrage leveren aan het proces van gedragsverandering.

NCD’s vragen om een multidisciplinaire benadering in zowel de eerste- als tweedelijnszorg als in de wijk met bijvoorbeeld beweegaanbieders. De Chronisch ZorgNet therapeut heeft een proactieve houding in het vormgeven van samenwerkingsrelaties met relevante partners (denk aan huisarts/medisch specialist/gespecialiseerd verpleegkundige/diëtiste/beweegpartners) en hij zal bij onvoldoende eigen competentie of vakbekwaamheid altijd doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

De Chronisch ZorgNet therapeut is gemotiveerd zich te blijven scholen in relevante vakgebieden en actuele ontwikkelingen op het gebied van NCD’s.

4. EPD

De therapeut dient gebruik te maken van een EPD waarmee het mogelijk is de gegevens ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Een overzicht van de EPD-systemen waarmee data-aanlevering aan de LDF kan worden gerealiseerd is hier te vinden.

Je kunt je hier aanmelden wanneer je voldoet aan alle opstartvoorwaarden.