Afmelden als deelnemer van ClaudicatioNet


Afmelden als deelnemer van ClaudicatioNet kan door een bericht te sturen naar info@claudicationet.nl met de datum waarop de deelname wordt stopgezet. Er is geen restitutie van de (resterende) eigen bijdrage mogelijk.

Je Portfolio wordt 12 maanden bewaard nadat je deelname is beëindigd. Na één jaar is het mogelijk om opnieuw deel te nemen aan ClaudicatioNet, op basis van een schriftelijke motivatie. Het specialisatietraject start weer in fase Rood en je dient opnieuw aan de opstartvoorwaarden te voldoen. Wanneer je de basiscursus PAV na 2015 gevolgd hebt, hoef je deze niet opnieuw te doen.