Transparantie en kwaliteit


ClaudicatioNet is een ‘open’ netwerk, wat betekent dat iedere fysiotherapeut die voldoet aan de voorwaarden kan deelnemen aan ClaudicatioNet. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de hoogwaardige kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. Voordat een therapeut zich aansluit bij ClaudicatioNet wordt een basiscursus perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gevolgd waarin de basiskennis en vaardigheden worden behandeld. ClaudicatioNet therapeuten volgen jaarlijks scholing en bezoeken het ClaudicatioNet Congres om zich verder te specialiseren en de kennis omtrent de behandeling van PAV en relevante comorbiditeit up-to-date te houden. De gevolgde scholing van elke ClaudicatioNet therapeut is transparant middels een persoonlijk Portfolio op de website. Dit Portfolio is voor iedereen toegankelijk, waardoor een arts of patiënt te allen tijde kan vinden in welke thematiek een therapeut geschoold is.

In 2015 heeft ClaudicatioNet het Kwaliteitssysteem geïntroduceerd. Alle ClaudicatioNet therapeuten leveren maandelijks behandeldata van patiënten met PAV aan. Hierdoor heeft ClaudicatioNet volledige transparantie over de effectiviteit van een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding voor patiënten met PAV in Nederland. Therapeuten kunnen hun eigen resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde en met collega therapeuten in de regio. Best-practices en underperformers kunnen worden geïdentificeerd. In een open leer- en verbetercultuur kunnen therapeuten zich verder ontwikkelen en zo wordt de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling binnen het netwerk geoptimaliseerd.