Wetenschappelijk onderzoek


ClaudicatioNet voert op het moment twee grootschalige onderzoeken uit:

ELECT

In de zogenaamde “ELECT Registry” (Effect of Disease Level on Outcomes of Supervised Exercise in Intermittent Claudication) wordt de invloed van de locatie en uitgebreidheid van het onderliggende vaatlijden op de uitkomsten van gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij patiënten met PAV onderzocht.

Onder veel vaatchirurgen heerst de opvatting dat bij bepaalde stenoses/occlusies van de slagaders naar de benen gesuperviseerde looptherapie (GLT) minder effectief is en er laagdrempelig gedotterd moet worden. Deze aanname wordt getoetst in de ELECT Registry, een multicenter registratiestudie waarin de resultaten van standaardzorg van een prospectief cohort worden vastgelegd. Zodoende levert deze studie mogelijk het sluitstuk in de bewijsvoering voor het volgen van de richtlijn: iedere patiënt met PAV dient eerst behandeld te worden door een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Bovendien zullen de resultaten duidelijkheid verschaffen over de doelmatigheid van beeldvorming (CTA/MRA/Duplex) voor aanvang van een traject GLT. Toekomstige patiënten zullen zo mogelijk onnodige diagnostiek bespaard blijven.

Daarnaast wordt met behulp van vragenlijsten in kaart gebracht of bepaalde persoonlijke kenmerken en tekenen van angst en/of depressie invloed hebben op de behandeling. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 1 op de 5 mensen met perifeer vaatlijden last heeft van depressieve klachten. Door eerst goed uit te zoeken of en hoe dit soort factoren een rol spelen in de behandeling, kunnen we hier in de toekomst beter op inspelen.

Meer informatie over de studie is te vinden op www.electregistry.nl.

Mindfulness en leefstijl

Vanaf 2019 wordt een randomized controlled trial (RCT) uitgevoerd naar het effect van mindfulness op de kwaliteit van leven bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden (zoals claudicatio intermittens, hartinfarct, ischemisch hartfalen). Patiënten worden geloot tussen ‘standaard zorg’ en ‘standaard zorg in combinatie met een mindfulness programma’. Dit is een officieel programma, genaamd Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), bestaande uit 8 wekelijke groepsbijeenkomsten en dagelijkse oefeningen voor thuis. Het doel van dit programma is beter leren omgaan met (de gevolgen van) een ziekte. In totaal zullen 240 patiënten deelnemen aan de RCT.

De verwachting is dat het mindfulness programma o.a. de kwaliteit van leven van patiënten zal verbeteren t.o.v. de huidige standaard zorg. Daarnaast heeft het mogelijk ook een positief effect op cardiovasculaire risicofactoren, omdat mensen zich meer bewust zouden worden van (ongezond) gedrag. Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van mindfulness bij patiënten met hart- en vaatziekten. De American Heart Association deed in 2017 een oproep voor een goede RCT om de effecten van mindfulness verder uit te zoeken.1 Deze studie beantwoordt die vraag om voldoende en kwalitatief bewijs te voldoen.

De Hartstichting ondersteunt het belang en vernieuwende karakter van deze studie en daarom is in 2018 een innovatie subsidie toegekend. Deze studie is een samenwerking van de afdelingen vaatchirurgie en cardiologie van het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum.

1 Levine GN, Lange RA, Bairey-Merz CN, et al. Meditation and Cardiovascular Risk Reduction: A Scientific Statement From the American Heart Association. J Am Heart Assoc. 2017 Sep 28;6(10).