Kwaliteitssysteem


In 2015 is door ClaudicatioNet het Kwaliteitssysteem geïntroduceerd. Dit is een database waarin geanonimiseerde patiënt- en behandelgegevens van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) worden verzameld. Hiermee streeft ClaudicatioNet naar transparantie van behandelresultaten, waarmee de kwaliteit van de zorg geborgd kan worden. Om deze database tot stand te brengen, heeft ClaudicatioNet een samenwerking met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. ClaudicatioNet therapeuten sturen maandelijks vanuit hun elektronisch patiënten dossier (EPD) data naar de LDF. Vanuit de LDF worden de data van patiënten met PAV in het Kwaliteitssysteem verzameld.

ClaudicatioNet therapeuten kunnen in hun persoonlijke portfolio een terugkoppeling uit het Kwaliteitssysteem inzien. In het portfolio kunnen therapeuten eigen resultaten vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. Op deze manier krijgt de therapeut een volledig inzicht in de effecten van zijn/haar handelen.

Transparantie van behandelresultaten biedt ClaudicatioNet de mogelijkheid om de zorg voor PAV patiënten te verbeteren middels lering en sturing binnen het netwerk. Hiermee creëert ClaudicatioNet een unieke leer- en verbetercultuur, bijvoorbeeld door verspreiding van nieuwe kennis via scholing en congres. De data die beschikbaar is in het Kwaliteitssysteem worden tevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Met behulp van de data wordt o.a. de meerwaarde van Gesuperviseerde looptherapie (GLT) aangetoond. Daarnaast wordt o.b.v. de beschikbare data een voorspellingstool ontwikkeld die ClaudicatioNet therapeuten kunnen inzetten om een voorspelling te maken over het resultaat van GLT bij zijn/haar PAV patiënt.

Elke drie maanden in een behandeltraject van 12 maanden wordt een set van vragenlijsten afgenomen door ClaudicatioNet therapeuten. De administratielast wordt zo laag mogelijk gehouden, waarbij het aantal te gebruiken vragenlijsten tot een minimum beperkt wordt. Wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om vragenlijsten vorm te geven en deze complementair te houden aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo kunnen kortere vragenlijsten gevalideerd worden die vervolgens tijdrovende vragenlijsten kunnen vervangen. Op basis van feedback uit de praktijk en wetenschappelijke inzichten wordt het Kwaliteitssysteem continu verbeterd.