Intervisie


Middels intervisie kunnen therapeuten onder begeleiding van een intervisiecoach kennis en ervaringen uitwisselen en feedback geven. In samenwerking met het KNGF en IQ Healthcare wordt momenteel gewerkt aan een intervisiemodule over perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De module zal ingaan op de fysiotherapeutische interventie voor patiënten met PAV, waarin casuïstiek de basis vormt voor de intervisie.