Inspanning bij hartfalen: waar zit de beperking?


Dr. Victor Niemeijer, sportarts Elkerliek ziekenhuis Helmond & dr. Ruud Spee, cardioloog Máxima Medisch Centrum in Veldhoven

Resultaten van twee recente Nederlandse promotieonderzoeken op het gebied van chronisch hartfalen en fysiek training hebben nieuwe inzichten gegeven wat betreft de intensiteit van training, welke patiënten profiteren van training en welke fysiologische veranderingen aan verbetering van functioneren ten grondslag liggen. De onderzoekers zullen een kort overzicht geven, waarbij er aandacht zal zijn voor praktisch aanbevelingen.

Ruud Spee, cardioloog in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, zal de rol van de cardiale functie tijdens inspanning bij patiënten met hartfalen en de effecten van fysieke training op de centrale hemodynamiek bespreken.

Victor Niemeijer, sportarts in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, geeft uitleg over de rol van de skeletspier met betrekking tot de beperkte inspanningstolerantie van patiënten met hartfalen en hoe fysieke training de skeletspierfunctie kan beïnvloeden.