Valpreventie in de dagelijkse praktijk


Marcel Fokker, geriatriefysiotherapeut MPT - Fysiotherapie MC de Eedenburgh

De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland sterk. Op basis van deze demografische ontwikkelingen en de forse stijging van chronische aandoeningen is de verwachting dat het aantal valincidenten en het ernstig valletsel bij ouderen zal toenemen. De fysiotherapeut, de specialist in bewegen, heeft een belangrijke rol in het signaleren, meten en trainen van ouderen met een verhoogd valrisico. Om als fysiotherapeut te bepalen of er een behandelindicatie is, moeten de in de literatuur benoemde beïnvloedbare risicofactoren -reactiesnelheid, balans en spierkracht- in kaart worden gebracht.
In deze parallelsessie wordt uitgebreid ingegaan op het achteruitgaan van het functioneren door normale veroudering. Daarnaast zal de invloed van chronische aandoeningen, in het bijzonder Claudicatio Intermittens worden besproken. Wat gebeurt er fysiologisch met de achteruitgang van bovengenoemde functies, hoe wordt dit gemeten en hoe behandel je effectief de belangrijkste risicofactoren, waardoor het valrisico bij de ouder wordende mens afneemt?
Je maakt een verdiepingsslag in het meten en behandelen van cliënten met een verhoogd valrisico, waarna je de opgedane kennis direct kan implementeren in de praktijk.