Tabaksontmoediging in Nederland


Dr. Esther Croes, arts-epidemioloog Drug Monitoring and Policy, Trimbos Instituut

Veel claudicatio-patiënten hebben een rookverslaving die al tientallen jaren bestaat. Ondanks kennis, blootstelling aan een ontmoedigingsbeleid van de overheid en lichamelijke klachten lukt het hen echter niet om te stoppen met roken. Toch levert stoppen tot op hoge leeftijd gezondheidswinst op. In deze parallelsessie bespreken we nut en noodzaak van stoppen met roken, de ondersteuningsmogelijkheden, en het brede tabaksontmoedigingslandschap van dit moment; van het uitgebreide pakket overheidsmaatregelen in het kader van het Preventieakkoord tot initiatieven als de Rookvrije Generatie.