Doelgroep en accreditatie


ClaudicatioNet organiseert twee keer per jaar een congres, waarin onderwerpen aan de orde komen die gerelateerd zijn aan beweegzorg en leefstijlbegeleiding van patiënten met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, COPD en obesitas. Het congres bevat een breed en interessant programma voor vele zorgverleners. Denk hierbij aan fysio- en oefentherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten en andere geïnteresseerden. Voor al deze doelgroepen is uiteraard accreditatie aangevraagd.

In 2020 is accreditatie voor het Chronisch ZorgNet Congres aangevraagd voor onderstaande doelgroepen:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Algemene scholing cluster 1 en 2, met 5 punten
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN), Scholing algemeen, met 6 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) met 5 punten
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) met 5 punten
  • Keurmerk Fysiotherapie met 5 punten
  • Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), Algemeen Register en Geriatriefysiotherapie Register met 5 punten
  • Het Kwaliteitsregister van Pro-Q-Kine (Kinesitherapie België) met 12 punten
  • ClaudicatioNet met 6 punten