KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan de leden. Chronisch ZorgNet en het KNGF werken samen aan o.a. het opstellen van richtlijnen (NHG-Standaard PAV en KNGF richtlijn sPAV) en het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.