Hartstichting

De Hartstichting werkt dag in dag uit aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Er zijn in Nederland 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten en dit aantal neemt alleen maar toe. De Hartstichting financiert baanbrekend hart- en vaatonderzoek. Op de site van de Hartstichting vindt u meer informatie over het onderwerp etalagebenen en het onderzoek dat zij doen op dit terrein.