Simon van der Voort

Simon van der Voort

Docent

Als fysiotherapeut ben ik momenteel werkzaam in Tergooi zowel op locatie Hilversum als op locatie Blaricum.

Ik heb mij, nadat ik afgestudeerd ben, gespecialiseerd in het begeleiden van hart- en vaatpatiënten.

In de afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van een aantal Richtlijnen, zoals de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie, de multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie van de PAAHR/NVVC en de KNGF-richtlijn Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden.

Daarnaast ben ik al enige jaren betrokken bij ClaudicatioNet en ben ik één van de docenten van de verdiepingscursus.

 

Als docent wil ik collega-fysiotherapeuten duidelijk maken dat het begeleiden van deze doelgroep zich niet alleen maar beperkt tot het aanbieden van een trainingsprogramma, maar dat het ook belangrijk is als fysiotherapeut een blijvende verandering van een ongezonde leefstijl te bewerkstelligen. Verandering van gedrag zal, naast het fysieke programma, bijdragen tot verbetering van de gezondheid van de patiënt.